TOFTE/HJORT
ILLUSTRATION | GRAFISK DESIGN
PROJEKT | NATURFÖRMEDLING
©TOFTE/HJORT 2000-2015
ILLUSTRATIONER©
CARL CHRISTIAN TOFTE
GRAFIK, WEB, FOTO©
JESSICA LEE HJORT
ALL RIGHTS RESERVED
Built with Indexhibit

OM

TOFTE/HJORT

Tofte/Hjort utformar produkter och händelser inom naturförmedling. Vi löser uppdrag inom illustration, grafisk design och grafisk tillrättaläggning. Vi utvecklar även egna projekt, samt erbjuder guidade turer och föredrag.

Carl Christians bakgrund som fågel- och naturillustratör och inbiten fältornitolog, i kombination med Jessicas bakgrund som bildkonstnär med inriktning på nya medier, grafiska uttryck och processorienterade projekt, utgör ett starkt grundlag för att utveckla både traditionella och nyskapande projekt.

I vårt samarbete kombineras en hög kunskapsnivå, starkt engagemang och hantverksmässigt kunnande med en konstnärlig ingångsvinkel, stora visioner och estetisk insikt.


Carl Christian Tofte

Fågelmålare, konstnär, fältornitolog och musiker


Carl Christian arbetar på en tranakvarell i sin ateljé. Utsikt över Pulken i bakgrunden.


Danmarks Designskole, afdeling for Visuel kommunikation
(afgang år 2000)

Mer info på Carl Christians blog: http://carlchristiantofte.blogspot.com


Jessica Lee Hjort

Bildkonstnär – nya medier, grafiska uttryck och processorienterade verk.


Jessica sorterar "vita" texter i en temporär ateljé.


MFA, Konstfack, Stockholm (2004)
BFA, Central St. Martins College of Art & Design, London (1999)

Jessica arbetar för närvarande med ett stort bokuppdrag.