TOFTE/HJORT
ILLUSTRATION | GRAFISK DESIGN
PROJEKT | NATURFÖRMEDLING
©TOFTE/HJORT 2000-2015
ILLUSTRATIONER©
CARL CHRISTIAN TOFTE
GRAFIK, WEB, FOTO©
JESSICA LEE HJORT
ALL RIGHTS RESERVED
Built with Indexhibit

TRANVÅR > Utställning 2013

Utställning 2013

Text: Jessica Lee Hjort

I årets utställning presenters nya akvareller och studier av tranor med fokus på deras beteende och kroppsspråk. Utställningen omfattar också original akvareller från en postkortserie med lokala plantor och djur från Vattenriket, motiv från Skåne och Sjælland, samt två fantastiska akvareller med paradisfåglar från West Papua.

Tranans beteende och kroppspråk

Inför tranvåren har Carl Christian och Jessica inlett ett samarbete om tranans (Grus grus) beteende och kroppsspråk, ett mycket fascinerande ämne. Tillsammans har de producerat en fältguide, som beskriver några av de mest vanliga beteendeförlopp, som man kan se under tranornas rast i Pulk- en. I utställningen visas några av de skisser och akvareller, som Carl Christian har producerat under arbetets gång. 20-42, 74-88


Studier av tranans beteende och kroppsspråk, 2013.

Vattenriket

I Kristianstads Vattenriket möts nästan alla Skandinaviens naturtyper inom ett begränsat område; lövskog och barrskog, sandstränder och skärgård, samt olika typer av öppna ängs- och hagland- skap, som avbyter varandra. Arter från den nordliga taigan, som älg (Alces alces), sparvuggla (Glau- cidium passerinum) och gran (Picea abies) kan upplevas tillsammans med sydliga arter, som som- margylling (Oriolus oriolus), månhornsbagge (Copris lunaris) och sandnejlika (Dianthus arenarius L.). En del av områdets stora artrikedom är avspeglat i Vattenrikets kortserie ”Vattenriket - 8 olika motiv målade av Carl Christian Tofte”. I utställningen visas orginalen till kortserien. (1-7)


Gullstånds med tistelfjäril och zygaena-larv, 2010.

Skåne & Sjælland

För Carl Christian är begreppet Skåneland något reellt. Detta historiska område är en del av grund- laget i hans identitet. Han missar aldrig chansen att komma runt, varken i förbindelse med uppdrag eller privat med syfte att skåda fåglar och lära känna landskapet. Utställningen omfattar flera motiv från området, bl.a. illustrationer i förbindelse med den kommande boken “Ørneturen” (härunder även motiv från Skagen) och ett par fantastiska landskap från Nivå, som är en del av förmedlings- arbetet runt naturreservatet Nivå Bugt Strandenge. (8-19, 66-73)


Kråka, havsörn och grågås, Jyllinge Holme vid Roskilde Fjord, jan. 2013

Paradisfåglar

Under åren har Carl Christians fascination för fåglar tagit honom till många ställen runt om i världen; han är väl berest i Skandinavien och det övriga Europa, Nord- och Sydamerika, Grönland, Asien och Australasien. Under de senaste åren har han dels varit i Bolivien i förbindelse med ”A fieldguide to the birds of Bolivia”, dels på West Papua för att bl.a. skåda de spektakulära paradisfåglarna. I utställningen ses två akvareller av para-disfåglarna Arfak astrapia resp. Black sickle-bill. (64-65)


Black sickle-bill och Arfak astrapia, 2008.


Pdf'er att ladda ner / Pdf's for downloadTranvår utställning 2013 (SE)Tranvår exhibition 2013 (EN)Carl Christian Tofte - konstnär, fältornitolog, musikerTranvår flyer 2013


Galleri