TOFTE/HJORT
ILLUSTRATION | GRAFISK DESIGN
PROJEKT | NATURFÖRMEDLING
©TOFTE/HJORT 2000-2015
ILLUSTRATIONER©
CARL CHRISTIAN TOFTE
GRAFIK, WEB, FOTO©
JESSICA LEE HJORT
ALL RIGHTS RESERVED
Built with Indexhibit

PORTFOLIO > Browse

TRANVÅR

Tranvår Pulken 2016

Plakat, A3, 2016.


Plakat: "Havsörn flyger över tranflock i Pulken"


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2016

Utställningsuppslag, A3, 2016.


Utställningsuppslag.


VERDENS SKOVE

Verdens Skove, København

Plakat, 50x70 cm, 2015.
Plakat med "dværghornugler" (skrikuvar) til Verdens Skove.

Läs om de bovilianska skrikuvarnas habitat på olika nivåer, längs med Andernas bergsskråning på Carl Christians blog (danska)..

Köp plakatet och var med till att stötta Verdens Skoves insatser för att bevara skrikuvarnas habitat.


Plakat:
Megascops choliba, Megascops watsonii usta,
Megascops guatemalae napensis,
Megascops marshalli, Megascops hoyi


VERDENS SKOVE

Verdens Skove, København

Certifikat, A4, 2015.
Regnskovscertifikat med "dværghornugler" (skrikuvar) til Verdens Skove.

Läs om de bovilianska skrikuvarnas habitat på olika nivåer, längs med Andernas bergsskråning på Carl Christians blog (danska)..

Köp ett regnskovscertifikat och rädda ett stycke regnskog.


Certifikat: Megascops marshalli, Megascops hoyi


TRANVÅR

Trandans & tranbeteende

Websida, 2015.
Websida om tranans dans & beteende med unika illustrationer.


Websida, skärmdump.


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2015

Plakat, A3, 2015.


Plakat: "Tranor landar i Pulken"


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2015

Utställningsuppslag, A3, 2015.


Utställningsuppslag


NOVO NORDISK

Favrholm Campus, Hillerød

Fuglequiz, A5, 4 sider, 2014.
Fuglequiz til Favrholm Campus' aktivitets- och rekreationsprogram för besökare – Novo Nordisk-medarbetare från hela världen. Fuglequizzen utarbetades i forbindelse med fågeltavlan till fågeltornet vid Favrholm voldgrav.


Fuglequiz, fram- och baksida.


Fuglequiz, uppslag.


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2014

Postkort – serie om 4 tranmotiv, A6, 2014.


Tranplog över Pulken.


Tranflock bryter formationen inför landning på matningsfältet i Pulken.


Tranpar i duett.


Tranpar i duett.


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2014

Utställningsuppslag, A3, 2014.


Utställningsuppslag.


NOVO NORDISK

Favrholm Campus, Hillerød

Fågeltavla till Favrholm Campus Fugletårn, 175x25 cm, 2013.
Fågeltornet är öppet för allmänheten, men ingår också som en del av
Favrholm Campus aktivitets- och rekreationsprogram för besökare, Novo
Nordisk-medarbetare från hela världen.


Panorama.


Zoom 1a.


Zoom 1b.


Zoom 1c.


TRANVÅR

Trandans & tranbeteende

Fältguide, A4 – 3-panels folder, svensk+dansk version, 2014.
Laminerad fältguidefolder om tranans dans & beteende.


Svensk, utsida.


Svensk, insida.


Dansk, utsida.


Dansk, insida.


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2013

Utställningsbanderoll, 200x70 cm, 2013.


Banderoll


TRANVÅR

Tranvår Pulken 2013

Utställningsupplsag m. fl. trycksaker, 2013.


Utställningsuppslag.


ILINNIUSIORFIK

Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag, Nuuk

Plakat, 70x100 cm, 2013.
Plakatet omfatter 37 arter grönländska plantor med artnamn på 3 språk –
danska, grönländska och latin. Plakatet är utvecklat till undervisning.


Plakat


DOF

Dansk Ornitologisk Forening/Fugleværnsfonden, København

Plakat, 2-sidigt, 59x89 cm, 2012.
Tvåsidigt plakat "Sommerhavens fugle". Framsida med fåglar i en sommarträdgård. Baksida med artnamn och artbeskrivningar.


Plakat, framsida.


Plakat, baksida.


FURESØ KOMMUNE

Center for By & Miljø

Serie om 5 naturtavlor, A3/A2/100x70cm, 2012.
Informationstavlor til naturskyddsområdet (fredning) "Præstesø" i Furesø Kommune på Sjælland.


Tavla 1.


Tavla 2.


Tavla 3.


Tavla 4.


Tavla 5.


FURESØ KOMMUNE

Center for By & Miljø

Naturtavla, A2, 2012.
Informationstavla till naturskyddsområdet (fredning) "Storebjerg og Præstegårdsjordene" norr om Farum Sø i Furesø Kommune på Sjælland.


Tavla.


FURESØ KOMMUNE

Center for By & Miljø

Fågeltavla, 119x42 cm, 2011.
Fågeltavla till Søndersø fugletårn. Tavlan skulle utarbetas med illustrationer från en gammal tavla, samt några nya illustrationer. Fåglarna som simmar på den blå bakgrunden, utgör en av de gamla illustrationerna.


Tavla.


GRØN SYDHAVN

Grøn Sydhavn (nu Grøn Agenda Sydhavn), København

Serie om 3 naturtavler, A3, 2007.
Informatiostavler om Sydhavnstippens natur och historia.


Tavla.


Tavla.


Tavla.


GRØN SYDHAVN

Grøn Sydhavn (Grøn Agenda Sydhavn), København

Folder, A4 – 3 panelsfolder, 2007.
Informationsfolder om Sydhavnstippens natur och historia. Foldern utarbetades i förbindelse med naturtavlorna.


Folder, utsida.


Folder, insida.