TOFTE/HJORT
ILLUSTRATION | GRAFISK DESIGN
PROJEKT | NATURFÖRMEDLING
©TOFTE/HJORT 2000-2015
ILLUSTRATIONER©
CARL CHRISTIAN TOFTE
GRAFIK, WEB, FOTO©
JESSICA LEE HJORT
ALL RIGHTS RESERVED
Built with Indexhibit

PORTFOLIO > Furesø Kommune

FURESØ KOMMUNE

Center for By & Miljø

Serie om 5 naturtavlor, A3/A2/100x70cm, 2012.
Informationstavlor til naturskyddsområdet (fredning) "Præstesø" i Furesø Kommune på Sjælland.


Tavla 1.


Tavla 2.


Tavla 3.


Tavla 4.


Tavla 5.


FURESØ KOMMUNE

Center for By & Miljø

Naturtavla, A2, 2012.
Informationstavla till naturskyddsområdet (fredning) "Storebjerg og Præstegårdsjordene" norr om Farum Sø i Furesø Kommune på Sjælland.


Tavla.


FURESØ KOMMUNE

Center for By & Miljø

Fågeltavla, 119x42 cm, 2011.
Fågeltavla till Søndersø fugletårn. Tavlan skulle utarbetas med illustrationer från en gammal tavla, samt några nya illustrationer. Fåglarna som simmar på den blå bakgrunden, utgör en av de gamla illustrationerna.


Tavla.