TOFTE/HJORT
ILLUSTRATION | GRAFISK DESIGN
PROJEKT | NATURFÖRMEDLING
©TOFTE/HJORT 2000-2015
ILLUSTRATIONER©
CARL CHRISTIAN TOFTE
GRAFIK, WEB, FOTO©
JESSICA LEE HJORT
ALL RIGHTS RESERVED
Built with Indexhibit

TRANVÅR > Utställning 2014

UTSTÄLLNING 2014

Text: Jessica Lee Hjort

Årets utställning presenterar nya akvareller av sträckande tranor mot en varierande blå himmel. Därutöver ses blandade motiv, bl.a. illustrationer till den kommande boken "Ørneflugt", havsörnar till det nyrenoverade fågeltornet vid Åsums ängar, nya och gamla studier i tranans kroppsspråk och blandade motiv från Skåne och Sjælland.

Sträckande tranor på himlen

En del av Carl Christians konstnärliga strävan är att förstå och formulera olika fenomen i färger, må det vara fågel, fisk, landskap eller himmel. Ofta tänker man på himlen som blå. Här vill Carl Christian förstå HUR den är blå och HUR man kan formulera den med färger i 2 dimensioner.

I årets utställning ser man flera motiv med sträckande tranor mot varierande himlar. Kanske är himmel en av de svårare fenomen att beskriva i färg. Är det inte från starten en grundläggande motsättning mellan himlens ogreppbara rymd och pigmentets fysikalitet? Det är denna utmaning Carl Christian antar i sina nya akvareller med sträckande tranor.


Akvarell, 2014


Akvarell, 2014


Akvarell, 2014

Rovfåglar

Carl Christian håller på att arbeta med en bok om rovfåglar med planerad release till augusti 2014. I utställningen visas motiv till denna bok, bl.a. en plansch med havsörnar. Han har också gjort illustrationer av havsörnen till det nyrenoverade fågeltornet vid Åsums ängar.


"Havsörn", orginalillustrationer till fågeltornet vid Åsums ängar, akvarell.


Illustration till den kommande boken "Ørneflugten" (Koustrup & Co).

”Grønlandske blomster”

I 2013 illustrerade Carl Christian ett plakat med grönländska blomster på uppdrag av Ilinniusiorfik Undervisningsforlag. I utställningen visas plakatet och flera av orginal-illustrationerna. Plakatet kan köpas i Danmark genom bl.a. http://www.dafolo-online.dk och http://www.arnoldbusck.dk.


"Grønlandske blomster" plakat med illustrationer av Carl Christian, 100x70 cm, (Ilinniusiorfik, 2012)

Paradisfåglar och kolibrier

Utöver de högresta akvarellerna av paradisfåglarna Arfak astrapia och Black sickle-bill, kan man i år också skåda en stor akvarell med Topaza pella (kolibri) vid en av dens favoritplantor.


Topaza pella (kolibri) vid en av dens favoritplanta.

Tranans beteende

I förbindelse med boken "Trandans" (Koustrup & Co, 2011) studerade Carl Christian tranornas kroppsspråk och inför tranvåren 2013 producerade Carl Christian och Jessica en fältguide till tranans beteende och kroppspråk. I utställningen visas några av Carl Christians illustrationer och studier i förbindelse med detta arbete.


Delmoment av en piruett med efterföljande bugning-resning, orginalillustration från "Trandans" (Koustrup & Co, 2011)

Blandade motiv

Ytterligare motiv, både några nya och några från föregående år, från Sjælland, Skåne och Pulken. Från Pulken kan man bl.a. se en akvarell av gravänder i kvällsljus, vilken blev såld, innan den hann komma upp i utställningen.


Gravänder och tranor i morgondis.


Galleri