TOFTE/HJORT
ILLUSTRATION | GRAFISK DESIGN
PROJEKT | NATURFÖRMEDLING
©TOFTE/HJORT 2000-2015
ILLUSTRATIONER©
CARL CHRISTIAN TOFTE
GRAFIK, WEB, FOTO©
JESSICA LEE HJORT
ALL RIGHTS RESERVED
Built with Indexhibit

TRANVÅR > Tranvår NÄSTA GENERATION

Tranvår Nästa Generation

Ingeborg och Solveig, snart 7 år, är, som många av deras jämnåriga, intresserade i att rita, och spenderar mycket tid med penna och papper. Här följer vi deras transtudier.

Mars 2015 Ingeborg: Ulf matar tranorna med korn.
Mars 2015 Solveig: Trana i stoltserande.
Mars 2015 Solveig: Trana i stoltserande (innan den målas).
Mars 2015 Ingeborg: Krontrana.
Mars 2015 Ingeborg: Transtudie.
Mars 2015 Solveig: Transtudie.
Mars 2015 Solveig: Transtudie.
Mars 2015 Solveig studerar tranornas beteende helt på eget initiativ. T.v. en trana som är på väg att lätta. T.h. en trana i rituell ryggputsning.
Mars 2015: Solveig studerar tranornas beteende helt på eget initiativ. Här, två hoppande tranor.
Mars 2015: Solveig studerar tranornas beteende helt på eget initiativ. En trana, som lättar t.v.